Ku Dallon një Grua e Mënçur Nga Një Grua e Ndjeshme…

Cili është dallimi ndërmjet një gruaje që është e urtë dhe një gruaje që është e ndjeshme?

Ja përgjigja …

– Kur burri i saj bën gabime, një grua e mençur i tërheq hundën dhe i thotë: “Unë të thashë”.

– Një grua e mençur e mbështet atë, përpiqet ta ngazëllejë dhe ndonjëherë bën sikur nuk ka ndodhur asgjë.

– Një grua e mençur merr frenat në një situatë krize dhe i mëson burrit të saj se si duhet t’i bëjë gjërat siç duhet.

– Një grua e mençur e drejton atë në drejtimin e duhur dhe e mbështet në synimin e tij për të arritur qëllimin që ka.

– Një grua e ndjeshme gjithmonë ua mëson matematikën e fëmijëve të saj, duke menduar se ata kurrë nuk mund të jenë të suksesshëm pa të.

– Një grua e mençur kupton se secili prej fëmijëve të saj është unik dhe i inkurajon ata që të bëjnë çfarëdo që i bën ata të lumtur.

– Një grua e mençur përpiqet të kalojë të tjerët në punë dhe kurrë nuk gabon, duke u siguruar që shumica e kolegëve të saj janë të kujdesshëm ndaj saj.

– Një grua e mençur ndihmon në krijimin e një atmosfere dashurie dhe respektimi midis kolegëve të saj të punës.

– Një grua e ndjeshme i mban në “fole” fëmijët e saj edhe kur janë të rritur, u jep këshilla madje edhe kur nuk i kërkojnë ato dhe u tregon atyre se si t’i rrisin në mënyrën e duhur fëmijët e tyre.

– Një grua e mençur i lejon fëmijët e saj të fitojnë përvojën e tyre të jetës dhe i mbështet ata pa marrë parasysh rrethanat.

– Një grua e ndjeshme i reziston ndikimit të vjehrrës së saj, pohon pavarësinë e saj nga prindërit e saj dhe me forcë kundërshton kur përpiqen t’i ofrojnë këshilla.

– Një grua e mençur pajtohet me atë që të tjerët, me mirësjellje, kanë për të thënë. Dhe pastaj bën atë që ajo ndjen se është e drejtë – por me vullnet të mirë në zemrën e saj.

– Një grua e ndjeshme dëshiron të ndryshojë botën dhe të gjithë rreth saj.

– Një grua e mençur përpiqet të ndryshojë veten dhe t’i pranojë të tjerët siç janë.

– Një grua e ndjeshme mendon se mund të jesh i lumtur kur ke të drejtë.

– Një grua e mençur e di se ke të drejtë kur je i lumtur.