Mënyra Sesi u Drejtoheni Fëmijëve Tregon Nëse i Kuptojnë Gjërat Siç Duhet

@shutterstock

Anglisht, suedisht, gjermanisht. Jo, Freddish-t. Po, e lexuat mirë. Freddish është një gjuhë, ose më saktë e ashtuquajtura grup rregullash se si të flasim me fëmijët, e zhvilluar nga Fred Rogers. Ai krijoi shfaqjen e tij televizive kushtuar fëmijëve parashkollorë dhe aspekteve të rëndësishme të jetës dhe edukimit të tyre. Ai e dinte që fëmijët dëgjojnë gjithçka dhe, për këtë arsye, mënyra e bisedimit me ta është e rëndësishme.

Ne jemi të impresionuar nga kjo mënyrë sa e thjeshtë dhe në të njëjtën kohë efektive për të biseduar me një fëmijë duke përdorur metodat nga Z. Roxhers. Ka vetëm 9 hapa dhe ato mund të ndryshojnë jetën tuaj dhe të fëmijës tuaj. Dhe ne jemi të gatshëm t’ju tregojmë se si funksionon në disa raste mjaft të njohura për shumë prindër.

© Depositphotos.com

Të gjithë fëmijët janë të ndryshëm. Por ata të gjithë kanë nevojë për këshillat e prindërve të tyre dhe ndonjëherë ju duhet t’u shpjegoni rregulla në lidhje me lodrat, të huajt dhe vendet ku ata mund të luajnë.

Ne ju sugjerojmë të shikoni 3 shembuj se si të përdorni rregullat e z. Roxhers. Ato ilustrojnë ndryshimin e një ideje negative në një deklaratë pozitive që mund t’i thuhet çdo fëmije dhe madje mund të ndikojnë në të kuptuarit e fëmijës rreth procesit të të rriturit.

Hapi 1

Thuajeni idenë tuaj duke përdorur fjalë të thjeshta që fëmija juaj mund t’i kuptojë dhe sigurohuni që të shpreheni qartë.

shembuj:

 • Është e rrezikshme të shkosh me një të huaj.
 • Është keq të hedhësh lodrat kudo.
 • Është e rrezikshme të luash në rrugë.
 • Është keq të luani lojëra kompjuterike pa leje.

Hapi 2

© Depositphotos.com

Tani përpiquni të thoni të njëjtën gjë, por në një mënyrë pozitive.

shembuj:

 • Është mirë të shkoni vetëm me njerëz që njihni.
 • Është mirë t’i vendosni lodrat përsëri në vendin e tyre.
 • Është mirë të luani aty ku është e sigurt.
 • Është mirë të luani lojëra kompjuterike kur lejohet.

Hapi 3

© Depositphotos.com

Fëmijët nuk mund të bëjnë gjithnjë dallime. Prandaj, rifrazoni mendimin tuaj për t’i transmetuar fëmijës se është më mirë të kërkojnë dikë i cili të jetë i besueshëm.

shembuj:

 • Pyesni prindërit tuaj me kë mund të shkoni.
 • Pyesni prindërit tuaj ku t’i vendosni lodrat.
 • Pyesni prindërit tuaj ku është e sigurt të luani.
 • Pyesni prindërit tuaj kur mund të luani lojëra kompjuterike.

Hapi 4

© Depositphotos.com

Tani është e nevojshme të përjashtoni gjithçka që tingëllon si mësimdhënie ose si urdhër. Në thelb, eliminoni fjalën “pyesni” në deklaratat e fundit.

shembuj:

 • Prindërit tuaj do t’ju tregojnë se me kë mund të shkoni.
 • Prindërit tuaj do t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat.
 • Prindërit tuaj do t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani.
 • Prindërit tuaj do t’ju tregojnë kur mund të luani lojëra kompjuterike.

Hapi 5

© Depositphotos.com

Folja “duhet” nënkupton siguri dhe ju duhet ta hiqni atë.

shembuj:

 • Prindërit tuaj mund t’ju tregojnë se me kë mund të shkoni.
 • Prindërit tuaj mund t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat.
 • Prindërit tuaj mund t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani.
 • Prindërit tuaj mund t’ju thonë kur mund të luani lojëra kompjuterike.

Hapi 6

© Depositphotos.com

Rifrazoni mendimin tuaj për të përjashtuar elemente që nuk zbatohen për të gjithë fëmijët. Kjo duhet të jetë fjala “prindër” pasi jo të gjithë fëmijët kanë dhe e njohin nënën dhe babanë e tyre.

shembuj:

 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se me kë mund të shkoni.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë kur mund të luani lojëra kompjuterike.

Hapi 7

© Depositphotos.com

Tani duhet të shtoni motivim në mënyrë që fëmija të ketë një arsye për të bërë atë që po u këshilloni të bëjnë.

shembuj:

 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë me kë mund të shkoni. Është mirë t’i dëgjoni ata.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat tuaja. Është mirë t’i dëgjoni ata.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani. Është mirë t’i dëgjoni ata.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë kur mund të luani lojëra kompjuterike. Është mirë t’i dëgjoni ata.

Hapi 8

© Depositphotos.com

Rifrazoni idenë tuaj, duke shtuar përsëri motivimin. Por këtë herë, ndryshoni fjalën “e mirë” në diçka që nuk ka gjykim të vlerës.

shembuj:

 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se me kë mund të shkoni. Është e rëndësishme t’i dëgjoni se çfarë ju thonë.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat. Është e rëndësishme t’i dëgjoni se çfarë ju thonë.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani. Është e rëndësishme t’i dëgjoni se çfarë ju thonë.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë kur mund të luani lojëra kompjuterike. Është e rëndësishme t’i dëgjoni se çfarë ju thonë.

Hapi 9

Illustration of a Pair of Siblings Giving Each Other a Hug

Më në fund, ju duhet ta lidhni atë me një fazë të zhvillimit që fëmija juaj e kupton.

shembuj:

 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se me kë mund të shkoni. Është e rëndësishme t’i dëgjoni, dhe të dëgjuarit është një pjesë e rëndësishme e rritjes.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku mund t’i vendosni lodrat. Është e rëndësishme të dëgjoni ato që ju thonë, dhe të dëgjuarit është një pjesë e rëndësishme e rritjes
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë se ku është e sigurt të luani. Është e rëndësishme të përpiqeni t’i dëgjoni ata, dhe të dëgjuarit është një pjesë e rëndësishme e rritjes.
 • Të rriturit tuaj të preferuar mund t’ju tregojnë kur mund të luani lojëra kompjuterike. Është e rëndësishme të përpiqeni t’i dëgjoni ata, dhe të dëgjuarit është një pjesë e rëndësishme e rritjes.

Tani mund ta krahasoni versionin e parë të dhënies së këshillave me versionin e fundit. Kaq shumë ndryshime, apo jo? Përpjekja për të formuar idetë tuaja në këtë mënyrë mund të ndihmojë fëmijën tuaj t’ju kuptojë më mirë. Dhe ata do ta bëjnë këtë pa menduar negativisht, por me motivim dhe përqendrim në vetë-zhvillim.

Si komunikoni me fëmijën tuaj dhe a ju jepni atyre këshilla? Ndani këshillat tuaja me ne në komente.