8 Vizatime që Tregojnë Thelbin e Botës ku Jetojmë

©Kuczyński

Ilustrimet e tij magjepsëse kanë fituar popullaritet të konsiderueshëm për tematikën e mprehtë; thuhet se ato shpesh pasqyrojnë thelbin e asaj që po ndodh rreth nesh në botën moderne.

Kuczyński, për më tepër, ka stilin e tij unik të vizatimit i cili është krejt ndryshe nga ai i çdo artisti tjetër. Ai shpjegon se gjithmonë mendon përmes idesë për çdo ilustrim me shumë kujdes, duke u përpjekur t’i dhurojë secilit aq kuptim sa mund të shprehë.

Ne bashkuam një përzgjedhje prej 8 nga vizatimet më të mira të Kuczyński. Kombinimi i tyre i humorit delikat dhe ideve që provokojnë mendimin hedhin një numër të tërë pyetjesh të pakëndshme për natyrën e botës ku jetojmë.

Standartet e dyfishta

©Kuczyński

Ky vizatim tregon modelin e sjelljes me standarte të dyfishta, ndërmjet asaj që themi se do të bëjmë dhe asaj që realisht bëjmë.

Votimet

©Kuczyński

Imazhi i popullit dele është një tematikë e cila sa vjen e bëhet edhe më shqetësuese në vende që kanë shërbyer si modele të funksionimit të demokracisë. Kjo është një e vërtetë e hidhur, dhe mënyra sesi piktori e ka paraqitur kuadratin e votës të gjelbëruar tregon shumë. Fundja kjo është ajo që bën arti, thotë shumë, në një mënyrë të veçantë.

Fëmijëri të ndryshme (vizatimi i kopertinës)

Na thuhet shpesh se nuk duhet të gjykojmë askënd, sepse nuk i dimë shtigjet e jetës së askujt, nuk i dimë peripecitë, vuajtjet dhe vështirësit nëpër të cilat dikush ka kaluar, dhe është fakt, pabarazia e kësaj bote është aq e thellë sa nuk ka kursyer as fëmijët.

Edukimi

©Kuczyński

Dështimi i sistemeve të edukimit, i kurrikulave dhe i çdogjëje tjetër që i detyron nxënësit me ngulm të përgatiten vetëm për një profil të caktuar të cunguar dhe me ngulm, prej të cilit pas 4 vitesh nuk ka garanci nëse do të vazhdojë të ekzistojë si formim. Bota ndryshon shpejt dhe sistemi arsimor i tanishëm nuk i përgatit të rinjtë për të ardhmen, por për të shkuarën.

Riciklimi i diktatorëve

©Kuczyński

Shumë shpesh, në shumë shoqëri, është instaluar tashmë rotacioni i diktatorëve, ku qytetarëve u shitet iluzioni sikur ata zgjedhin por në fakt, nuk po bëjnë asgjë tjetër veçse sa ulin një diktator, ngrenë një tjetër.

Koha

©Kuczyński

Përfytyrimin e kohës, si një orë varrmihëse me lavjerrësin e saj me fund lopate, nuk mund ta arrinte kush tjetër veç këtij artisti. Ky vizatim na solli në mendje thënien e vjetër, “ne nuk e dimë se kur do të vdesim, por çdo ditë që kalon, na shpie 24 orë më afër saj.”

Shtresat sociale

©Kuczyński

Në një botë ku gjithnjë e më shumë njerëz e diskutojnë bukën e gojës nga bakshishet që do t’u falin, dhe në një botë ku të tjerët posedojnë aq pasurim saqë me paratë e tyre mund të pengojnë çdo pengesë, edhe ato natyrore.

“Me lejen tuaj z. Derr…”

©Kuczyński

Kjo botë nuk njeh kufij për nga mënyra sesi kombinacionet më të çuditshme dhe më të pamundura na dalin përpara syve.