Ja Përse Gjyshet nga Ana e Nënës Janë Kaq të Rëndësishme për Rritjen e Fëmijës

@shutterstock

Në jetën e secilit prej nesh, roli i gjyshërve, nga ana e babait ose e nënës, ka qenë thelbësor në rritjen tonë.

Megjithatë, sipas disa shkencëtarëve ekziston një dallim i rëndësishëm midis katër gjyshërve.

Studimet treguan se gjyshja nga ana e nënës është ajo që ndikon më shumë në edukimin e nipërve dhe arsyeja duhet të kërkohet në gjenet.

Studiuesit i kanë ndarë gjetjet e tyre në 4 pika lidhur me marrëdhënien e ngushtë mes nipërve dhe gjysheve nga ana e nënës.

Ndarja e trashëgimisë gjenetike

©shutterstock

Në përgjithësi, gjyshërit ndajnë më pak se 25% të trashëgimisë së tyre gjenetike me nipërit e mbesat e tyre. ADN-ja e gjyshes nga ana e nënës, megjithatë, rezulton të jetë ajo me gradën më të lartë në krahasim me të tjerët.

Lidhja është më e fortë

@pixabay

Pikërisht për shkak se gjyshja nga nëna ndan më shumë pjesë të kodit të saj gjenetik se sa të tjerët, ato krijojnë një lidhje më të fortë me nipërit e mbesat, edhe nga pikëpamja psikologjike.

Ato janë edhe nënat

@pixabay

Gjinekologjikisht, gjyshet nga ana e nënave kryesisht ndikojnë (25%) në kromozomin X të nipave e mbesave e të dy gjinive, ndërsa ato atërore e transmetojnë kromozomin X vetëm tek mbesat dhe jo tek nipërit.

Për më tepër, gjyshet nga ana e nënës janë vetë nëna vajzash dhe, për rrjedhojë, krijojnë më shumë lidhje me nipërit e mbesat e tyre.

Transmetimi i emocioneve

@shutterstock

Kjo teori e fundit, e marrë nga novelisti kilian Alejandro Jodorowsky, argumenton se në procesin e ndarjes së gjeneve, nënat gjithashtu i transmetojnë emocionet e tyre tek bijat e tyre, të cilët, si rezultat, do t’i kalojnë ato më vete, e kështu me radhë.

Natyrisht, ky studim në asnjë mënyrë nuk do të thotë se lidhja me gjyshërit e tjerë nuk është po kaq e fortë dhe kuptimplote.

Shkencëtarët që kanë kryer këtë hulumtim kanë studiuar kryesisht kodet gjenetike që u transmetohen brezave të tjerë.

Të gjithë gjyshërit janë të veçantë dhe unik në jetën e nipërve të tyre, dhe kjo nuk ka dyshim.