5 Mënyra Kuptimplota për të Shprehur Dashurinë që e Forcojnë Lidhjen Tuaj

©shutterstock

Ne e dimë se sa e rëndësishme është t’i tregoni të dashurit tuaj ndjenjat tuaja të vërteta.

Kjo është arsyeja pse ne ju sugjerojmë që të përpiqeni të gjeni mënyrën më efektive për t’ju shprehur dashurinë tuaj.

Kushtojini vëmendje ideve të mëposhtme – ne mendojmë se do të zbuloni se ato janë saktësisht ato që gjysma juaj ka nevojë prej jush.

Mbështetja

Komunikon:

 • Frymëzim
 • Entuziazëm
 • Vlerësim
 • Përkujdesje dhe vëmendje

Çfarë të bëni:

 • Kushtojuni atyre vëmendje
 • Shfaqni entuziazëm për idetë e tyre
 • Dërgojuni shkrime frymëzuese

Sjellje të ndaluara:

 • Kritikat, poshtërimi, nënçmimi i veprimeve të tjetrit.

Prekja

Komunikon:

 • Ndjeshmëri
 • Afërsi
 • Dashuri

Çfarë të bëni:

Puthuni, përqafohuni, mbani duart. Shprehni dëshirën për intimitet.

Sjellje të ndaluara:

Shmangia e kontaktit fizik, largimi i tyre nga vetja

Ndihma

Komunikon:

 • Idenë se ju jeni gjithnjë pranë tyre për t’i mbështetur

Çfarë të bëni:

 • Bëhuni mbështetja e tyre n çdo gjë që ata bëjnë.
 • Ndërmerrni përgjegjësinë për t’i ndihmuar

Sjellje të ndaluara:

Mendimi se problemet e të tjerëve janë më të mëdha se të tyret. Shmangia e marrjes së përgjegjësisë.

Koha

Komunikon:

 • Se ju e vlerësoni kohën që shpenzoni me ta. Se askush tjetër nuk është më i rëndësishëm.

Çfarë të bëni:

 • Shenzoni kohë së bashku. Përpiquni të krijoni romanca. Dilni për shëtitje, shkoni në udhëtime dhe për pushime.

Sjellje të ndaluara:

 • Shpërqëndrimi nga gjërat e parëndësishme
 • Shpenzimi i të gjithë kohës në punë.

Dhuratat

Komunikojnë:

 • Dashurinë tuaj për ta, se i mendoni ata.

Çfarë të bëni:

 • Organizoni surpriza të vogla. Bëjuni dhurata dhe dhurojuni momente të lumtura.

Sjellje të ndaluara:

 • Harresa e datave të rëndësishme. Pritja për një arsye për të bërë dhurata.