Njerëzit dëshirojnë të ndjekin shembullin tënd? Me patjetër e paske këtë cilësi…

©shutterstock

Tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht nuk kanë të bëjnë me ashpërsinë e karakterit, papërkulshmërinë ose tendencën për t’iu imponuar të tjerëve. Krejt e kundërta.

Forca emocionale nuk shprehet përmes gjesteve të forcës, por kryesisht përmes rezistencës dhe vetëkontrollit.

Prandaj, të gjitha tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht lidhen me konceptin e moderimit dhe ekuilibrit. Ne vijmë në botë pa njërën dhe pa tjetrën, megjithëse me potencialin për t’i zhvilluar të dyja. I takon çdo personi ta arrijë atë.

“Forca rritet në raport me ngarkesën.” -Thomas Wentworth Higginson-

Tani, vetëkontrolli është fjala kyçe. Kjo nuk ka të bëjë me shtypjen, por me aftësinë për të përpunuar atë që ndiejmë, në mënyrë që të mos tejmbushet dhe të na bëjë të veprojmë në mënyra që dëmtojnë veten ose të tjerët. Tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht na tregojnë për vetëkontrollin. Këto janë shtatë prej tyre.

Nuk kërkojnë vëmendje

Një nga tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht është se ata e vërtetojnë veten. Kjo do të thotë se ata nuk varen nga opinioni i të tjerëve për të menduar apo ndjerë se mendimi i tyre është i vlefshëm ose i përshtatshëm. Ata udhëhiqen nga kriteret e tyre.

Përkundrazi, një nga karakteristikat e brishtësisë emocionale është varësia e tepruar nga ajo që mendojnë të tjerët. Kjo do të thotë se vlera e dikujt nuk jepet në vetvete dhe se janë të tjerët ata që kanë kontroll mbi jetën e dikujt.

Riafirmimi, një nga tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht

Kjo veçori është e lidhur ngushtë me atë të mëparshmen. Një nga tiparet e forcës emocionale është aftësia për të përballuar refuzimin dhe për ta përballuar atë pa shkaktuar dëme, duke lënë gjurmë ose veprime të kushtëzuara.

Sigurisht, të gjithë janë të lënduar nga refuzimi i të tjerëve. Megjithatë, kur kjo shkakton frikë të tepruar, ne përfundojmë duke thënë “po” kur donim të thonim “jo”, nga frika se mos përjashtohemi ose lëndohemi. Ka forcë emocionale kur përballemi me atë frikë dhe e menaxhojmë atë siç duhet.

Ata bëjnë çfarë të duan

Të bësh atë që dëshiron nuk do të thotë të veprosh në mënyrë arbitrare dhe kapriçioze, si një fëmijë. Dëshira e fëmijëve është e ndryshme nga dëshira e të rriturve. Në rastin e parë është rezultat i një impulsi, në të dytin, fryt i vetënjohjes dhe vetëkontrollit.

Një person emocionalisht i fortë është në gjendje të vendosë se çfarë dëshiron, pas një procesi reflektimi. Ai gjithashtu ka vullnet të mjaftueshëm për ta ndjekur atë dhe të mos heqë dorë nga përpjekjet e tij për ta arritur atë.

Ata nuk kërkojnë të dëmtojnë të tjerët

Dëshira për të dëmtuar të tjerët lind vetëm kur ka diçka brenda nesh që është e pastrukturuar ose e zgjidhur keq. Qeniet njerëzore, në të gjitha rrethanat, kanë nevojë për të tjerët. Ne jemi qenie të ndërvarura.

Një person emocionalisht i shëndetshëm e di këtë dhe për këtë arsye i sheh të tjerët si të barabartë. Ai i respekton dhe i vlerëson, aq sa dëshiron të vlerësohet dhe respektohet. Ai e di se bashkëpunimi dhe mirëkuptimi janë rrugë për një jetë më të plotë.

Ata i zgjedhin me kujdes miqtë e tyre

Një nga tiparet e njerëzve të fortë emocionalisht është se ata janë selektivë për njerëzit që i lejojnë në jetën e tyre. Ata e dinë se dyert e zemrës nuk mund të hapen gjerësisht për të gjithë.

Ata gjithashtu kuptojnë se një pjesë e mirëqenies së tyre varet nga cilësia e marrëdhënieve që krijojnë me të tjerët. Kjo është arsyeja pse ata refuzojnë lidhjet abuzive, konfliktuale ose rraskapitëse. Ata në thelb kërkojnë marrëdhënie të shëndetshme njerëzore.

Nuk kanë frikë nga ndryshimi

Të mos kesh frikë nga ndryshimi është një shenjë e sigurt e forcës emocionale. Nëse jemi ose ndihemi të brishtë, është normale që ne të kërkojmë rutina të ngurta si një mënyrë për të mbrojtur veten. Ne mendojmë se kjo na jep siguri, edhe nëse na privon nga një jetë më e plotë.

Kur e perceptojmë veten si njerëz të fortë emocionalisht, ushqehet dëshira për të eksploruar, për të ndryshuar. Kjo është arsyeja pse ne kërkojmë përvoja të reja. E reja gjithmonë gjeneron pak frikë, por është gjithashtu e vetmja mënyrë për të ecur përpara në shumë momente të jetës.

Nuk përpiqen të bëjnë përshtypje

Dikush që është emocionalisht i fortë vë në dyshim informacionin që merr. Përpara se ta pranojë, e tret dhe e vlerëson. Atij nuk i intereson ndjekja e tendencave apo ngjitja pas modës, fizike apo mendore, të momentit.

Kjo, natyrisht, kërkon vetëbesim të mjaftueshëm. Por, mbi të gjitha, kërkon të kuptuarit që secili prej nesh, dhe vetëm secili prej nesh, të dijë se çfarë është e mirë për veten e tij. Kjo është arsyeja pse masiviteti ose shumica është objekt shqyrtimi.

Këto janë vetëm disa tipare të njerëzve të fortë emocionalisht. Një mënyrë didaktike për të ilustruar një realitet që është shumë më kompleks. E rëndësishme nuk është nëse i plotësoni apo jo këto karakteristika, por përkundrazi që ta merrni këtë informacion si një pikë referimi për të vënë në dyshim veten pozitivisht.